Skip to main content

Privacybeleid/Privacyverklaring

Moerdijk Koeriers verwerkt op basis van de gestelde eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming de privacygevoelige persoonsgegevens van haar klanten en derden. Moerdijk Koeriers is verantwoordelijk voor de veiligheid en verwerking van de door u en de overige klanten verstrekte persoonsgegevens.
 
In deze privacyverklaring wordt het algemene beleid, die wij ten aanzien van het verwerken van de persoonsgegevens hanteren, toegelicht. Dit zijn onze contactgegevens:

HOE EN WANNEER VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Het verzamelen van de gegevens gebeurt via verschillende kanalen waarbij u het grootste deel van de gegevens zelf aanlevert. De volgende kanalen zijn het meest gebruikelijk voor het verzamelen van de gegevens: e-mail, website, telefonisch en/of persoonlijk contact. De redenen die ten grondslag liggen aan het verwerken van uw persoonsgegevens zijn de volgende:
 
 • U wil gebruik maken van onze dienstverlening;
 • U heeft een zakelijke relatie met Moerdijk Koeriers;
 • U heeft onze website bezocht;
 • U heeft gesolliciteerd bij Moerdijk Koeriers.

WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?


Moerdijk Koeriers verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
 
 • U te kunnen informeren over onze dienstverlening;
 • U te kunnen toetsen op uw kredietwaardigheid;
 • U te kunnen contacten indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen informeren over de status van de zending;
 • U te kunnen informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening en/of tarieven;
 • U te kunnen beoordelen bij uw sollicitatieprocedure;
 • Uw gedrag op onze website te kunnen analyseren om zodoende de website te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Wanneer wij hier op grond van de geldende wet- en regelgeving toe
  verplicht zijn.

DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Moerdijk Koeriers verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Afhankelijk van het soort gegeven wordt er bepaald hoelang de persoonsgegevens worden bewaard. Moerdijk Koeriers zal uw persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende termijnen zullen worden gehanteerd voor de verschillende soorten gegevens:
 • Klantgegevens: zolang u klant bent van Moerdijk Koeriers zullen uw persoonsgegevens worden bewaard. Uw gegevens worden maximaal zeven jaar na de laatst uitgevoerde opdracht bewaard.
 • Sollicitantgegevens: als sollicitant worden uw gegevens maximaal twee maanden na de sollicitatieprocedure bewaard, mits er toestemming is gegeven om de gegevens langer te bewaren.

UW RECHT MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u op ieder moment nadat u toestemming heeft verleend aan Moerdijk Koeriers om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.


WAT DOEN WE BIJ EEN WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID?

Afhankelijk van de nieuwe ontwikkelingen omtrent de AVG zal er daar waar nodig wijzigingen worden aangebracht aan onze privacyverklaring.